La La Land — Câu chuyện riêng về đàn ông

Trong nhiều bộ phim top IMDB, nhân vật chính luôn là những kẻ mộng mơ, những kẻ anh hùng nửa mùa, những kẻ sẵn sàng sống trong bóng tối, lòng đầy những tổn thương nhưng luôn là người chính trực & sống đàng hoàng và sẵn sàng ra tay cứu cả thế giới chẳng vì lý do gì

La la land — Một kẻ mộng mơ với Jazz, cuộc sống nghèo khổ, phải làm những điều mình không thích để kiếm tiền, một kẻ bảo thủ, kiểu “sĩ phu Bắc Hà” biết đau xót khi những giá trị mình tôn thờ bị người khác phá nát.

Mia chỉ là một nhân tố để chàng trai cân bằng chính bản thân mình với cuộc sống, một cuộc sống hào nhoáng, là tiền bạc, là thành công nhưng thành công không phải cái mình đam mê.

Một người đàn ông phải làm gì để sống với đam mê, phải chịu đựng như nào trước những đổ vỡ của cuộc đời và kể cả tình yêu?

“Rằng xưa có gã từ quan, lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau” — Thơ Phạm Thiên Thư

Bao nhiêu người đàn ông cố gắng xây dựng cho mình một sự nghiệp, đầu tư tất cả cho tình yêu của mình để rồi phải nuốt những thứ to lớn đó vào tan vỡ khi phải xa người mình yêu, chịu những dằn vặt về tinh thần mà vẫn phải sống cho tử tế trong con mắt của những người khác.

Đã bao giờ bạn gặp một người đàn ông thất tình?

Hình ảnh nhân vật chính của La La Land trong đoạn cuối cũng giống như trong cuối tập 03 của God Father (Video ở dưới)

Vâng! Chúng tôi là những người ông đó…

Một vài phút cho cuối năm 2016 — Saigon

Đạt, Eric

--

--

Người Saigon từ 200x

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store